Struktura páteřní sítě TepNet sahá až do Prahy, kde konektivitu zajišťuje firma GTS Novera, a.s. V současnosti disponujeme konektivitou 100 Mbit/s.

test